Dietrich Bonhoeffer Kirche, Hamburg – Dulsberg     –     Accomplishment