58.101 El taller del artista (4)

58.101 El taller del artista (4), 1958. Gouache sobre papel, 21x31cm.