66.48 Inscripciones

66.48 Inscripciones, 1966. Gouache sobre Rives, 30x94cm.