49.62 Grafismo

49.62, Grafismo, 1949. Lápiz y tinta china sobre papel, 10,5 x 15,5 cm.